Friday, April 7, 2017

हवन

ते नव्ह..


योगी आदित्यनाथनं नवीन घरात हवन घातला म्हनं... घर शुद्ध कराया...

जरा आमच्या पंचगंगेच्या पाण्यात पण घाल म्हणावं कि...
नदी न्हाई, गटार झाल्या ओ...

होईल काय शुद्ध?? 🤔🤔🤔

फीलिंग कावीळ झाल्यावणी 😥

No comments:

Post a Comment