Wednesday, September 11, 2013

हॅपी बर्थ

मंग्या सायकल वरून जात असतो..
आणि सायकल चे चाक म्हशीच्या शेनावरून जाते. जवळच काही मुली उभ्या असतात.
.
.
.
.
.
त्या मुलीनी टाळ्या वाजवल्या आणि म्हंटले,
"हॅपी बर्थ डे टू यु"
मंग्या थांबला आणि उत्तर दिले,
धन्यवाद ,फक्त टाळ्या वाजवून भागणार नाही,
तर केक पण तुम्हाला खावा लागेल..!!

No comments:

Post a Comment