Saturday, September 21, 2013

ट्रॅफिक पोलिस

एक तरुण वेगाने बाइकचालवत असतो.

तेवढ्यात ट्रॅफिक पोलिस त्याला पकडतो आणि पावती बाहेर काढतो.

पोलिस : काय रे, नाव काय तुझं?
.
.
.
.
.
तरुण : त्रिकुलवट्टीथेक्केपरम्बील स्वामी.
.
.
पोलिस : (पावती पुस्तक बाजूला ठेवून) जा! परत वेगाने चालवू नको गाडी

No comments:

Post a Comment