Thursday, September 5, 2013

अनुत्तरीत प्रश्न

मजा येईल एकदा वाचा~
माणसाला सोडवता येणार नाही असा कुठलाच
प्रश्न असत नाही असे जॉन केनेडी साहेब म्हणून
गेले खर ,पण
असे काही प्रश्न असतात?
.
मराठी पेपर च्या रद्दीचा भाव इंग्रजी पेपर
पेक्षा कमी का?
.
उडप्याच्या हॉटेलात कांदाभजी का मिळत
नाही?
.
एशियाड
मधला प्रवासी सध्या एसटीतल्या माणसांकडे
अश्या 'हुडूत' नजरे ने का बघतो?
.
तांबडा सिग्नल
पडलेला असतांना आपल्या मागचा वाहनवाला होर्न
का वाजवत असतो?
.
लहान बाळाशी बोलतांना मोठी माणसे बोबड
का बोलतात?
.
बशीत ओतून चहा प्यायला तर येडाच आहे
अशा नजरेन माणसे आपल्याकडे
का पाहतात?
.
मिच म्हणून तुमच्याशी संसार केला अशी प्रत्येक
बाई आपल्या नवऱ्याला का म्हणते?
.
आपण हॉटेलात बसल्यावर
तिथला पोरगा नेमकी आपल्या बाकाखालाची फरशी
का साफ करायला घेतो?
.
तुम्ही हा प्रश्न चांगला विचारला असे
मुलाखत देणारा प्रत्येक माणूस
प्रश्नकर्त्यालाका म्हणतो?
.
हॉटेलात इडली सांभारातली शेवग्याची शेंग
चमच्याने कशी खायची?
.
गँस वर दुध ठेवलंय ,जरा लक्ष द्या म्हणून
बायकोने सांगितल्यावर आपली नजर चुकवून दुध
ऊतू कसं जात?
.
दोन शेजाऱ्या खूप काम पडलयं असं म्हणत
दारात उभं राहून अर्धा अर्धा तास का बोलत
असतात?
.
अज्ञानात सुख असते असे म्हणतांना माणूस
ज्ञान मिळवण्यासाठी का धडपडतो?
.
प्रत्येक साबण स्त्रियांचे सौंदर्य
खुलवतो ,मग आजूबाजूच्या सर्व स्त्रिया सुंदर
का नाहीत?
.
जाहिरातीत दाढी केल्यानंतर गालावर
हात फिरवायला बाईच का लागते?
.
अनुभवी डॉक्टर्सही 'practice' का करतात?
.
कॉम्प्युटर बंद करण्यासाठी स्टार्ट वर
का क्लिक करावे लागते?
.
आपला जन्म इतरांसाठी झाला असेल तर इतर
लोक कशासाठी जन्मलेत?
.
जंगलमॅन टारझन ला दाढी कशी नव्हती?
.
गोल पिझ्झा नेहमी चौकोनी खोक्यात
का पाठवतात?
.
बांधकाम पूर्ण
झालेल्या इमारतीलाही बिल्डींग का म्हणतात?
.
फ्री गिफ्ट म्हणजे काय?कारण गिफ्ट
फ्रीच असतात ना??
तुमच्याकडे या प्रश्नाची उत्तर असतील तर
सांगा बरे...!

No comments:

Post a Comment