Friday, September 6, 2013

आळस

मास्तर ने परीक्षा मध्ये चार पानांचा चा निबन्ध लिहायला दिला -

विषय -"आळस म्हणजे काय ?

आपल्या बंड्या ने ३ पाने कोरी सोडुन दिली आणि ४ पाणावर मोठ्या अक्षरात लिहिले - -

"यालाच म्हणतात आळस |"

No comments:

Post a Comment