Thursday, September 12, 2013

पेप्सी

"एकदा तीन मिञ बागेत फिरायलाजातात.
तिथे गेल्यावर त्यांच्या लक्षात येत, की ते “पेप्सी”घरीच विसरून आलेत..
म्हणून तिघांनी मिळून ठरवले की
वयाने सगळ्यात छोटा मिञ जाऊन “पेप्सी” घेऊन येईल...
.
.
छोटा मिञ : मी एका अटीवर जाईन, की मी परत येईपर्यंत
तुम्ही समोसे खाणार नाहीत.इतर दोघांनी लगेच होकार दिला.
.
.
२ तास झाले, छोटा मिञ नाही आला..
.
.
४ तास झाले, तरी छोटा मिञ नाही आला.
आता या दोघांना वाटले, की आता मात्र समोसे खायला हवेत.
म्हणून त्यांनी समोसा उचलण्यासाठी हात पुढे केला.
.
तेवढ्यात छोटा मिञ झाडामागून बाहेर आला आणि म्हणाला,
“तुम्ही असं करणार असाल, तर मी नाही जाणार पेप्सी आणायला.”

No comments:

Post a Comment