Monday, September 2, 2013

मैत्री

एका मुलाने मरणाच्या अगोदर २ मेसेज केले,
एक प्रेयसीला आणि एक मित्राला .....

"मी जातोय उत्तर लवकर द्या !!"
पहिले उत्तर प्रेमिकाचे आले,
"तू कुठे जातोस? मी कामात आहे, नंतर भेटू.."
हे वाचून त्याला खूपच दुख झाल
.
.
दुसरे उत्तर मित्राचे आले,
" अबे कमीने थांब, एकटा कुठे चाललास,मी पण येतोय !!!"
हे वाचून मुलगा हसला आणि बोलला,
"आज पुन्हा एकदा प्रेम मैत्रीला हरले"

No comments:

Post a Comment