Wednesday, September 18, 2013

बाथरूममधील अपघात

मंग्या भाऊची नात हॉस्पिटल मध्ये admit केली होती ,
संग्राम नाना भेटायला गेले आणि विचारले "काय झाले अचानक ?"
मंग्या भाऊ म्हणाले, "अरे सकाळी अंघोळ करताना अचानक चक्कर येऊन पडली बाथरूम मध्ये.........
.
.
.
.
.
.
.
बरे झाले समोरच्या बिल्डींग मधल्या दिन्याचे लक्ष होते म्हणून नाहीतर आम्हाला कळलेच नसते लवकर"

No comments:

Post a Comment