Wednesday, July 24, 2013

इंग्लिश न येण्याचे नुकसान

इंग्लिश न येण्याचे नुकसान बघा ....
.
.
.
.
प्रियकर प्रेयसीला - "जानू, ती आज फ्री आहेस का"..???:-D
.
.
.
.
.
.
.
प्रेयसी - "हरामखोर ,माकडाया आधी काय तुझ्याकडून पैसे घेतले आहेत
का".... ???

फ्री आहेस का म्हणे... 

No comments:

Post a Comment