Wednesday, July 24, 2013

बुद्धिबळ

एकदा दोन मुली बुद्धीबळ खेळत असतात.....
.
.
.
(जोक ईथेच संपत नाही)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पहीली मुलगी :- चल यार आता राहु दे, खुप बोर होत आहे.....
.
दुसरी मुलगी :- हो ना, तसा पण तुझा हत्तीच वाचला आहे, आणी माझा घोडा.....
.
(जोक ईथेच संपत नाही)
.
.
.
.
.
.
नंतर मग तिथे एक मुलगा येतो,
.
मुलगा :- चला आपण बुद्धीबळ खेळुया.....
.
दोघी पण :- नाही राहु दे तु आमच्या कडुन असाच हारशील.....
.
मुलगा :- अरे खेळुन तर बघा, तुम्ही दोघी मी एकटा.....
.
दोघी :- तरी पण तुच हारशील.....
.
मुलगा :- चल ठीक आहे...मी डाव्या हाताने खेळणार.....
.
दोघी मुली :- अरे वा, मग ठिक आहे.....
.
.
.
.
.
(जोक ईथेच संपत नाही)
.
.
.
.
.
.
.
दोघी पण हारतात आणि मुलगा तिथुन निघुन जातो.....
.
पहीली मुलगी :-
किती लाजीरवाणी गोष्ट आहे यार,
डाव्या हाताने पण हरवले त्यानी आपल्याला.....
.
.
.
.
दुसरी मुलगी (थोडा विचार करुन ):-
अरे बेवकुफ बनवले त्यानी आपल्याला.....
.
.
पहीली मुलगी :- कस काय ???
.
.
.
दुसरी मुलगी :- साला डावखुरा असेल....

No comments:

Post a Comment