Friday, July 26, 2013

आवडीची तीव्रता

बायको : (लाजत) अहो,
मला सांगा ना...
मी तुम्हाला मी कीती आवडते?
गन्या : खुप खुप आवडतेस ग. . .
बायको : पण म्हणजे किती ते सांगा ना.???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
गन्या : म्हणजे इतकी की मला वाटतं,तुझ्या सारख्या आणखी5-6 जणी घरी घेऊन याव्यात.

No comments:

Post a Comment