Saturday, July 27, 2013

प्रश्न

शिक्षक : मंग्या, सांग असा कोणता प्राणी आहे जो हवेत उडतो पण जमिनीवर पिल्लाना जन्म देतो ??
.
.
.
.
....
.
.
.

मंग्या : एअरहोस्टेस.....

No comments:

Post a Comment