Monday, July 22, 2013

लग्न

गोटयाचे
बाबा त्यांच्या लग्नाचा अल्बम
दाखवत होते.
गोटयाला मस्करी करायची हुक्की आली.
गोटया : बाबा, तुम्ही लग्न
मी जन्मावं
म्हणून केलंत ना?...
बाबा (गडबडून) : नाही रे, तसं
नाही....
गोटया (ऐटीत) : नाही काय!
मी या जगात यावं म्हणूनच
तुम्ही लग्न
केलं असणार.........
बाबा (वैतागून) : अरे तू यावा म्हणून
नाही.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तर तुझी यायची चाहूल लागल्यामुळे
करावं
लागलं! 

No comments:

Post a Comment