Monday, June 10, 2013

शेवटची इच्छा

जज  आरोपीला -

तुझी काही शेवटची इच्छा ...??

.
... .
.
.
आरोपी - हो ,
तुमच्या मुलीसोबत लग्न , लुमिया ८०० , १०० कोटी रुपये ,
तिचा विजा ,२ वर्षाचा हनीमून ,६-७ मुल , जे तुम्हाला आजोबा आजोबा म्हणतील ,
आणि मला पप्पा पप्पा म्हणतील , मग मी त्यांचे लग्न लाऊन देईल ..
मग नंतर तुम्ही जो निर्णय घेतील तो मला मान्य आहे ... :)
.
.
.
जज ( हसून ) - घे बाबाजी चा घंटा ,.. :D
मला मुलगीच नाही ,...... :P
.
लटकवा रे फुकनिच्याला ...

No comments:

Post a Comment