Sunday, June 9, 2013

कोंबडी

एकदा एकादशीला सगळे प्राणी मंदिरात जायचं ठरवतात
अन् सगळे चालत जातात.
.
.

पण कोंबडी मात्र टॅक्सीने जाते का ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
कारण उपासाच्या दिवशी कोंबडी चालत नाही.

No comments:

Post a Comment