Monday, June 24, 2013

स्क्रूड्राईवर

पक्या :- अरे जा , बाजूच्या काका कडून Screw
Driver आण बरं..
.
.
मंग्या :- मागितला होता , पण नाही दिला.....
.
.
.
.
.
.
पक्या :- आज काल लोग किती लालची झाले
रे....!.. जा आपलाच घेऊन ये..!!

No comments:

Post a Comment