Sunday, June 23, 2013

जादू

एक भन्नाट जादू.....
एका ग्लास मध्ये थंड पाणी घ्या
.
.
.
... ... . .
.
.
.
.
. .
.
.
ते
आपल्या बाजूला असलेल्या माणसाच्या डोक्यावर
ओता तो माणूस लगेच गरम होईल


हेही वाचा- इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment