Wednesday, June 19, 2013

इंग्लिश

एक मोडके तोडके
इंग्लीश येणाऱ्या
पप्पाला त्याचा इंग्लीश
स्कुल मध्ये जाणारl
मुलगा काही प्रश्न
विचारतो...
.
मुलगा मोठा खांब बघुन
विचारतो
papa what is this?
.
पप्पा-धिस इज अ
खंबा दस
फुट लंबा
.
पुढे गेल्यानंतर एक
मोठा साप दिसतो
.
मुलगा-papa papa what
is
this?.
.
पप्पा-धिस इज अ
बावा हात
नका लावा
हात लावा तो फुस्सकन
चावा...

No comments:

Post a Comment